ỦNG HỘ QUỸ VACXIN QUỐC GIA

Tháng Mười 23, 2021

Vacxin là chìa khóa để chống dịch covid 19. Hữu phát chung tay cùng chính phủ ủng hộ Qũy vacxin quốc gia. Mong đất nước sớm vượt qua đại dịch này.

 

TOP